O Oe O La'u Uo MoniМузыкант: Jamoa Jam
Альбом: Samoana Soul
Время: 2:53
Раздел: Ритм н блюз

Оригинал:

O oe o la’u uo moni
E le galo oe i le agaga
Fia fa’atasi pea
ma oe i lenei olaga
E manatua ai oe
i ou foliga ata’ata
lau matafiafia,
amio tausa’afia
O lata mafutaga
ua ou le iloaina lava
le mafua’aga
ua lai o lenei mala
Se mea a faigata
o lo’u nei fiafia
ai ui ina liua
pe o le vai o Sina
Fa’ali maia funa o sou manatu
Pe e te alofa moni ia te a’u
E faigofie ona fa’apu’upu’u
pe afai ua e musu
x2
Fetu e o lagi,
figota o le sami
se’i ta’umaia se tasi,
po’o fea ea la’u honey
O oe o la’u pele ea
o la’u manamea e toatasi
Lenei ua mou atu
pe aunoa ma Satani <<<
Sau ia oe la’u Dear
O ea sa ou filifilia
e moni ai le upu tusia:
Pupula le gata ae fasia
E ui ina ou lagona
lagona ina le mafatia
a e tu’u pea ia
ia fuga lou faitalia
Fa’ali maia fuga o sou manatu
pe e te alofa moni ia te a’u
E faigofie ona fa’apu’upu’u
pe afai ua e musu
Tofa soifua la’u pele lo’u au
Mo’omo’oga ua le tau lau
Ua motusia talu le tuinanau
fia fa’atasi e fa’avavau
x2

Переведено:

О о. о u uo Мони
И ему Галло о. я agaga
Fia fa’atasi гороха
ma oe я lenei olaga
И горе manatua о.
я ou foliga ata’ata
лау matafiafia,
эми tausa’затачивается
Или широта распространения нефти
ПС ОУ Ле видах мот лава
Ле mafua’aga
уа-лай-о, Лена малая
Мой faigata
или после того, как u в fiafia
которые ui инна liua
на них горе Сина
Fa ‘ an майя funa о су manatu
Т е э т е ИА а у мони-алофа
Это faigofie она ‘upu’apu фа’ у
на afai уа е musu
x2
Fetu, как и lagi.
figota, или только
если ta’umaia в таси,
по ВЭД или ЕА ла у мед
В oe есть у пеле ea
u’ manamea это toatasi
Лена МОУ уа Ату
в aunoa мА Сатани <<<
Или oe la sikisinc, дорогая
В это sa ou filifilia
это одна le upu tusia:
Pupula le gata ae fasia
И интерфейс пользователя Инна ou lagona
lagona ina ему mafatia
и твой или гороха взять
сделать карьеру Лу faitalia
Fa Али maia утечки или sou manatu
т е э т е ИА а у мони-алофа
Это faigofie она ‘apu’upu фа у
в afai уа е моисей
Тофу soifua известно, парша ло забыть ау
МО’ohm’oga уа Ле Тау Лау
Талу motusia уа Ле tuinanau
fia fa’атаси и fa’avavau
x2


Комментарии закрыты.